Gruppbild

Från vänster: Alireza Mosahafi (M); Daniel Fajers, delägare BL Interiör; Olov Persson, VD BL Interiör; Jan-Olov Carlsson (V); Marie-Louise Rönnmark (S), kommunfullmäktiges ordförande; Margaretha Alfredsson, stadsdirektör; Katharina Radlof, miljöstrateg.

Miljöpriset tilldelas företaget BL Interiör

Umeå kommuns miljöpris 2023 går till företaget BL Interiör för höga hållbarhetsambitioner och det inspirerande driv som företaget har när det gäller miljöfrågor.

– Byggbranschen är en konservativ bransch där mycket förväntas "vara som det alltid har varit". BL Interiör är en förebild som visar att det inte behöver vara fallet. De investerar både tid och ekonomi för att inte bara utveckla sitt eget hållbarhetsarbete utan även sina kunders och materialleverantörers hållbarhetsarbete, säger Marie-Louise Rönnmark (S), kommunfullmäktiges ordförande, Umeå kommun.

I en komplex bransch ligger BL Interiör i framkant och visar genomgående på höga hållbarhetsambitioner och ett inspirerande driv i miljöfrågor. (motivering)

– Tack så mycket! Hålbarhetsfrågorna är något som vi jobbat hårt med i företaget för vår egen del sedan 2016. Nu har vi tagit nästa steg och försöker även arbeta för att trycka på våra leverantörer i omställningsarbetet, där finns det ett stort arbete att göra, säger Olov Persson, VD, BL Interiör.

BL interiör har sedan 2016 mätt sina egna klimatutsläpp för att förstå var de behöver fokusera och minska sina utsläpp. Lärdomen var att deras fordon var värsta boven, därför rullar nu nästan hela BL interiörs fordonsflotta på inte bara fossilfria utan till och med utsläppsfria alternativ. Tidigare i år utförde BL interiör en screening för att förstå hur deras indirekta utsläpp ser ut, det vill säga utsläpp baserat på deras materialinköp. Att ha koll på sina utsläpp är mycket ovanligt i byggbranschen. Men för BL interiör är det viktigt att veta på riktigt.

På BL interiör mäter man inte bara, utan agerar därefter utifrån resultaten. Till exempel samlar de in sitt installationsspill och skickar tillbaka till materialleverantörerna för att materialet ska kunna bli nytt och därmed undviker att jungfruligt material ska brytas. Varje insamlat kilo installationsspill ger två kilo koldioxid-besparing.

De utsläpp som BL interiör fortfarande har kvar klimatkompenserar de för genom ett trädplanteringsprojekt i Nicaragua.

BL interiör är en förebild i Umeås byggbransch och bjuds in till olika evenemang och samtal för att visa hur man kan ställa om sitt företag. Företaget bevisar att det går att agera hållbart med de medel som finns att tillgå idag. De arbetar hållbart på riktigt.

Mer information

Se tidigare vinnare av miljöpriset på umea.se/miljopris.

Kontakt

Marie-Louise Rönnmark (S)
ordförande
kommunfullmäktige
070-655 64 84
marie-louise.ronnmark@umea.se

Olov Persson
VD, BL interiör AB
076-828 43 29
olov@blinterior.se

Katharina Radloff
miljöstrateg
070-388 16 43
katharina.radloff@umea.se

Sidan publicerades