Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Kommunen investerar i städrobotar

För vår städ- och verksamhetsservice är robotsatsningen högst aktuell. Den syftar till att utveckla våra arbetssätt för att effektivisera lokalvården, underlätta arbetet och höja den totala kvaliteten på städningen. Det bidrar också till att vi kan lägga resurserna där städbehovet är som störst.

– Det är det här som är framtiden och vi vill visa att nya arbetssätt är möjliga. Vi är väldigt stolta över vår satsning och jobbar ständigt med utvecklingen av förbättrade arbetssätt inom verksamheten. Medarbetarnas kompetens är vår viktigaste resurs och med hjälp av städrobotarna öppnar sig fler möjligheter att utveckla det viktiga arbete de gör varje dag, säger Tarja Nilsson, enhetschef inom Städ- och verksamhetsservice på Umeå kommun.

Kommunen satsar på modern städteknik

Hösten 2023 var en testperiod för användningen av städrobotar och det visade sig ge ett fint resultat i lokalerna. Sedan en tid tillbaka arbetar numera tio robotar i skarpt läge på bland annat flera högstadie- och gymnasieskolor, i Stadshuset och biblioteksmiljöer, främst i stora korridorer och på öppna ytor. Utöver städrobotarna har Städservice även uppdaterat maskinparken med 100 nya maskiner. Tarja beskriver att det är en stor investering med en avskrivningstid på cirka fem år, men att den interna kompetensen är en viktig aspekt som möjliggör dessa inköp.

− Vi har medarbetare med flera års erfarenhet i ryggen som kan sköta och serva maskinerna, vilket skapar förutsättningar för att köpa in robotar i stället för att använda oss av funktions- eller leasingavtal. Eftervården på våra städmaskiner är jätteviktig för att de ska kunna avlasta de tunga arbetsmomenten i många år framöver, säger Tarja.

Städrobotar som hjälpmedel

Att investera i städrobotar ska inte ske på bekostnad av personal. Det handlar snarare om ett steg i rätt riktning när det gäller personalvård och digitalisering. Att utveckla arbetssättet med städrobotar är en viktig del i att förbättra arbetsmiljön samt att skapa en städning som är hållbar både nu och i framtiden. Det handlar också om att locka in en ny generation till branschen samt att höja statusen på lokalvårdsyrket med mer attraktiva arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter.

I dagsläget har cirka 320 lokalvårdare dagligt ansvar för 11 distrikt och omkring 550 000 kvadratmeter som är fördelade på över 300 objekt. I arbetsgrupperna finns ett stort intresse kring robotiserade lösningar och de ser positivt på satsningen inom Städservice. För dem har städrobotarna haft en betydande roll i den dagliga verksamheten. De upplever att den tunga arbetsbelastningen och kemikalieanvändningen har minskat samt att det är ett bra komplement som frigör tid till andra städmoment.

Sidan publicerades