Äldre par i kök

Allt fler Umeåbor känner av det ansträngda ekonomiska läget.

Kämpar ditt hushåll med stigande boendekostnader?

En ny rapport från Umeå kommun visar att omkring 8 000 hushåll, 13 procent av alla hushåll i kommunen, kämpar med dålig eller mycket dålig ekonomi. Situationen har förvärrats sedan 2018, med stigande boendekostnader som en av de främsta orsakerna. Läs rapporten och ta del av stöd och tips för att få hushållsekonomin att gå ihop.

Peter Thuresson, statistiker vid Umeå kommun, har sammanställt rapporten "Vad kostar det att bo i Umeå kommun?" på uppdrag av kommunfullmäktige. Han påpekar att de grupper som är hårdast drabbade är ensamstående med barn och familjer där minst en person har svåra funktionsnedsättningar.

Rapporten, som är en del av kommunens lagstadgade ansvar för bostadsförsörjning, kartlägger hushållens ekonomi och belyser vikten av att följa utvecklingen på bostadsmarknaden samt hushållens ekonomiska förutsättningar.

Kartlagt hushållens ekonomi

Enligt rapporten lägger nu cirka 40 procent fler hushåll mer än hälften av sina inkomster på boendet jämfört med 2018. En 41-årig kvinna beskriver i rapporten hur hon anpassar sin ekonomi:

"Jag är duktig på att hushålla med pengar. Enkel livsstil, ingen bil, lever lokalt, handlar på extrapriser och second hand, säljer av det man kan, cyklar, gör kostnadsfria utflykter, bibliotek och gratis verksamhet för barn. Inte leva över sina tillgångar utan ha full koll på in- och utgifter, göra en budget och hålla den"​​.

– Umeå kommun bör noggrant följa det rådande ekonomiska läget och boendeförhållandena, speciellt för ekonomiskt utsatta grupper. Viktigt är att öka byggandet av prisvärda bostäder och fortsätta ge ekonomisk rådgivning till de som behöver. Program som stödjer särskilda grupper, som ensamstående föräldrar, kan övervägas för att förbättra deras situation, rekommenderar Peter Thuresson.

Sidan publicerades