Två bran på Rådhustorget i Umeå

Rådhustorget var platsen för många av aktiviteterna under Umeås 400-årsfirande. Bilden är tagen i samband med dagsprogrammet under Umeå Live 400 år. Foto: Fredrik Larsson.

Dåtid mötte nutid under jubileumsåret

"En ambition i firandet av Umeås 400 år har varit att låta dåtid möta nutid för att peka mot en god framtid." Med de orden inleder inleder styrgruppen för Umeås 400-årsfirande den slutrapport som nu har presenterats.

Uppdraget om hur Umeås 400-årsfirande skulle genomföras kom från Umeå kommunfullmäktige i december 2020 och har nu alltså slutredovisats för ledamöterna. Styrgruppen konstaterar att det är viktigt att vara tryggt förankrad i vår historia, och att det är med det vi kan ta sikte mot framtiden.

Under den historiska vägen erövrades demokratin. I rapporten lyfts demokratin som en ledstjärna i firandet. All medverkan från det demokratiska civilsamhällets kreativa och aktiva föreningsliv har varit mycket betydelsefullt under jubileumsåret.

Med framtidshälsningarna har Umeåborna bidragit med sina egna berättelser och visioner som tillsammans skapat en tidskapsel som kan bevaras för framtida Umeåbor.

Måhända blir det även ett fint landmärke och manifest för firandet av Umeå 400 år när det första spadtaget tas för Jubileumsbron. Den bro som är tänkt att gå från Öns norra spets över till centrala Umeå, och bli en symbol för Umeås framtidsa utveckling som ska bygga på social, ekologisk, ekonomisk och kulturell hållbarhet.

Med en mängd fina bilder berättar rapporten i kortfattade kapitel om hur jubileumsåret genomfördes. Den berättar om de 49 föreningar som fick stöd och bidrog till jubileet. Om Studio400 som var en arena för aktiviteter och engagemang mitt på Rådhustorget och vilka som tog plats där. Om att samverkan varit central för all kommunikation. Om framtidshälsningarna och om Ung scen som satte strålkastarljuset på Umeås unga artister.

Ta del av slutrapporten

Läs slutrapporten "Jubileumsåret 2022" , 6.4 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf, 6 MB)

Läs bilaga som sammanfattar framtidshälsningar i text och bild , 18 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf, 18 MB)

Vill du läsa rapporten i tryckt form? Vänd dig till kulturreceptionen i stadsbiblioteket i Väven där det finns referensexemplar.

Sidan publicerades