Nyhetsarkiv Uppleva och göra

  • Visa upp din förening i Väven

    Föreningar verksamma i Umeå kommun har möjlighet att visa upp sin verksamhet för besökare i stadsbiblioteket.
  • Grössjöns naturreservat blir mer tillgängligt

    Umeås mest centrala naturreservat Grössjön får en ny skötselplan och nya föreskrifter som ska säkerställa att den värdefulla naturmiljön bevaras. Området ska oc...