Nyhetsarkiv

  • Hållbart resande måste funka i vardagen

    Hållbart resande är en viktig del i arbetet som ska göra Umeå kommun klimatneutral år 2030. Forskning visar att redan små beteendeförändringar på individnivå ge...
  • Underhållsarbete i Ålidbackens tunnel

    Under perioden 21 september till som längst 31 december utför Umeå kommun underhållsarbeten i tunneln längs Ålidbacken. För att säkerställa en god arbetsmiljö u...