Nyhetsarkiv

 • Övergivna och trasiga cyklar städas bort

  Under våren städar vi bort övergivna och trasiga cyklar från centrala Umeå. Syftet är att förbättra tillgängligheten i centrum. – Trasiga och kvarlämnade cyk...
 • Tyck till om genomfartsförbudet vid Universum

  Reser du till, genom eller förbi sjukhus- och universitetsområdet och har synpunkter på det genomfartsförbud som införts på sträckan vid hållplats Universum? Då...
 • Hur ser Umeåbornas resvanor ut?

  Över 140 000 resor registrerades under en stor undersökning av resvanor hösten 2022. Den visar att andelen hållbara resor ökar.
 • Bussgata vid Vasaplan leds om

  I kvarteret Vale vid Vasaplan i centrala Umeå bygger Diös nya kontor och bostäder. I samband med att Diös påbörjar rivningsarbetet i kvarteret har bussgatan som...
 • Omledning av gång- och cykelväg Svingen

  Måndag 17 oktober 2022 stängs en del av gång- och cykelvägen vid Svingen/Lasarettsbacken på grund av byggnation av nya bostäder. Trafikanter hänvisas till en ti...
 • Hållbart resande måste funka i vardagen

  Hållbart resande är en viktig del i arbetet som ska göra Umeå kommun klimatneutral år 2030. Forskning visar att redan små beteendeförändringar på individnivå ge...
 • Fläktvägen byggs om – klar hösten 2023

  Fläktvägen på Västerslätt i Umeå byggs om, arbetet startar i augusti och beräknas vara klart hösten 2023. Gatan blir smalare och får separerad gång- och cykelvä...