Nyhetsarkiv

 • Vakin lägger ner brunnslock med poesi

  Fredag 18 november klockan 10.00 lägger det kommunala bolaget Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB, ner det första av 15 brunnslock med poesi på Rådhus...
 • Omledning av gång- och cykelväg Svingen

  Måndag 17 oktober stängs en del av gång- och cykelvägen vid Svingen/Lasarettsbacken på grund av byggnation av nya bostäder. Trafikanter hänvisas till en tillfäl...
 • Nära 2 000 deltar i undersökning om resvanor

  Hela 1 967 personer delar information om sina resor i kommunens undersökning om resvanor. Vill du vara med och hjälpa oss nå 2 000 deltagare? Vi söker särskilt...
 • Hållbart resande måste funka i vardagen

  Hållbart resande är en viktig del i arbetet som ska göra Umeå kommun klimatneutral år 2030. Forskning visar att redan små beteendeförändringar på individnivå ge...
 • Resvanor kartläggs i stor undersökning

  I slutet av september får 30 000 slumpmässigt utvalda Umeåbor en inbjudan att delta i en undersökning om resvanor. Det är den största undersökningen som Umeå ko...
 • Underhållsarbete i Ålidbackens tunnel

  Under perioden 21 september till som längst 31 december utför Umeå kommun underhållsarbeten i tunneln längs Ålidbacken. För att säkerställa en god arbetsmiljö u...
 • Fläktvägen byggs om – klar hösten 2023

  Fläktvägen på Västerslätt i Umeå byggs om, arbetet startar i augusti och beräknas vara klart hösten 2023. Gatan blir smalare och får separerad gång- och cykelvä...
 • Utomshusmiljön förbättras i flera stadsdelar

  Hösten 2021 frågade vi medborgare på Böleäng, Västteg, Carlslid, Carlshem och Carlshöjd vad de ville se för förbättringar i utomhusmiljön. Under 2022 har vi arb...
 • Tyck till när Vasagatan får nytt liv

  I sommar får du som promenerar längs Vasagatan se smakprov på hur gatan kan komma att utvecklas framöver. Street moves, som projektet heter, syftar till att ska...