Nyhetsarkiv

  • Hur ser Umeåbornas resvanor ut?

    Över 140 000 resor registrerades under en stor undersökning av resvanor hösten 2022. Den visar att andelen hållbara resor ökar.