Historien om Umeå, arkiv

  • Sjuksköterskeutbildningen i Umeå

    Synen på sjuksköterskeyrket har under dryga seklet genomgått en påtaglig förändring från ett uselt avlönat arbete, betraktat mera som ett kall än ett yrke, till...