Historien om Umeå, arkiv

  • Mannen som demokratiserade det gamla Umeå

    "Ingen umebo har varken förr eller senare vunnit en sådan ryktbarhet". Det är ett av eftervärldens omdömen om Gustav Rosén, mannen som under 1900-talets första...
  • När sluttningen utanför stan blev Gammlia

    2021 fyllde Gammlia 100 år och efter flera års restaureringsarbete hade Västerbottens museum tänkt sig ett maffigt födelsedagskalas. Men pandemin satte käppar i...
  • Varför grundades städer i norr?

    1622 fick staden Umeå nya privilegier. Borgare och medlemmar i staden fick bland annat rätt att bedriva handel, medan kungen och landets styrande råd tänkte sig...