Nyhetsarkiv

  • Elda säkert med ved i vinter

    En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. I år väntas vedeldningen öka ännu mer på grund av stigande energipriser. Där...
  • Du och Polly är en del av Umeås beredskap

    Krisberedskapsveckan 26 september–2 oktober ska stärka din egen och samhällets gemensamma beredskap för allvarliga händelser och kriser. Årets tema är livsmedel...