Stuga 97, vid nordöstra stranden av Nydalasjön. Byggdes 1918. Foto: Umeå kommun.

Stuga 97, vid nordöstra stranden av Nydalasjön. Byggdes 1918. Foto: Umeå kommun.

49. Nydalasjön

Friluftsliv och sommarnöjen. Nydalasjön, som fram till 1980-talet hette Tavlesjön, har under lång tid varit en plats för umebornas utflykter och rekreation. Namnet Nydala kommer från den gård som den olycksalige landshövdingen Pehr Adam Stromberg anlade vid sjöns norra ände i början av 1800-talet. Då var Nydalaområdet en plats för skogsbruk, jordbruk och fiske. Här stannade även renarna under vintern. När Umeå stad växte och idrotts- och friluftslivet tog fart i början av 1900-talet byggde stans militärer, tjänstemän och arbetare stugor runt sjön. Som mest fanns 141 stugor i området. De flesta byggdes med mycket enkla medel – med virke från trälådor eller annat spillvirke. De äldsta stugorna finns längs sjöns östra sida. Den första stugan som uppfördes som sommarstuga byggdes 1918 vid den nordöstra stranden. Den ägs idag av Umeå kommun och har fram till årsskiftet 2021/22 använts av Umeå kanotklubb (Stuga nr 97). Under 2022 ska stugan renoveras.

Flera av stugorna har genom åren använts av olika föreningar. KFUMs lägergård (stuga 126) är en av dem. Sjuksköterskestugan (stuga nr 99) nyttjades av lasarettets sjuksköterskor och stuga 100 användes som klubbstuga av IFK Umeå. Stuga 43 har rivits, men var i många år Finska föreningens lokal. Som mest fanns 141 stugor i området, idag finns ett fåtal kvar.

Vill du veta mer om Umeå kommuns planer för området, vilka stugor som ska rustas upp och vilka som kommer att rivas, finns det att läsa här: Stugorna runt Nydala Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Karta från 2006 av Gudrun Nordstedt. Ur Västerbottens museums kulturhistoriska inventering av fritidsstugorna vid Nydalasjön (VBM dnr. 260/06).

Källor/läs mer

Stugorna runt Nydala – www.umea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nydala, utveckling – www.umea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Löfgren M, Sundelin C, Fritidsstugor vid Nydalasjön. Kulturhistorisk inventering 2006. Västerbottens museum.

Arkiv
Finska föreningen, Umeå. KFUM Umeå, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.


Vill du hitta fler historiska platser?

Sidan publicerades