Demonstrationståg mot avverkningen av skogsdungen. Foto: Susanna Melin.

Demonstrationståg mot avverkningen av skogsdungen. Foto: Susanna Melin.

38. Ålidhem

Bostäder för studenter. Efter Universitetets tillkomst och regionsjukhusets utbyggnad behövdes nya bostäder. Stadsdelen Ålidhem byggdes mellan 1966–1973, som en del i “miljonprogrammet”. Här skulle 8 500 invånare, varav 3 500 studenter, få plats. Invånare och andra engagerade sig i utvecklingen t.ex. genom studenternas hyresstrejk 1971 och kampen om skogsdungen 1977. På platsen där skogsdungen fanns byggdes bl.a. dåvarande Ålidhemsskolan.

Hösten 1971 flaggade Stiftelsen Umeå studentbostäder för en hyreshöjning med åtta procent. Detta kom att bli startskottet för den omtalade hyresstrejken och de vräkningar som följde under vintern 1972. Studenterna slöt sig samman i en särskild organisation ”Hyreskampfronten” (som 1984 bytte namn till Studenternas hyresgästorganisation). Dess uppgift var att försvara hyresgästernas intressen mot bostadsstiftelsen. Strejken slutade med en kompromiss. Det blev ett hyresstopp till och med första februari 1973. Hyreskampfronten fortsatte bromsa hyreshöjningar under de två följande åren, eftersom de lyckades bli invalda i stiftelsens styrelse.

1977 blossade nya protester upp kring Ålidhem. En skogsdunge skulle huggas ned vid Ålidhems centrum för att bygga bland annat en högstadieskola. Många demonstrerade mot detta och ville behålla skogen. Skogsdungen ockuperades och det hela slutade med att polisen tog hjälp av Säpo och en stor polisstyrka spärrade av området med kravallstaket. Skogen avverkades och så småningom byggdes det som idag kallas Norra Ålidhemsskolan.

Avverkningen av skogsdungen i full gång. Foto: Susanna Melin.

Informationsblad. Studenternas hyresgästorganisation, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Hyresstrejken 1972. Studenternas hyreskampfront, Umeå, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Sidan publicerades