Framtidshälsningar

Vad är det som engagerar dig och gör att Umeå har en särskild plats i ditt hjärta? Vad är Umeå för dig? Under jubileumsåret fångar vi några Umeåbors egna berättelser och visioner. Berättelserna skapar tillsammans en tidsbild av Umeå 2022 och blir deras hälsning till framtiden.

Varje vecka publiceras en ny framtidshälsning här på umea400.se/framtidshalsning.

Framtidshälsning från Ida Hillebjörk

Ida Hillebjörk har valt att skicka sin framtidshälsning från en viktig plats i Umeå, mötesplatsen Frizon. Hon berättar om platsens uppkomst och att den bland annat är specialdesignad för att passa snittlängden för unga tjejer i Sverige. Hon berättar också hur hon hoppas att framtiden kommer att se ut.

– Jag hoppas att det är en trygg tillvaro där det finns plats för stora drömmar och massa kreativitet.

Sidan publicerades www.umea.se/framtidshalsning