Servicedeklaration

Handslag

Servicedeklaration för Sveriges depåbibliotek och lånecentral

Sveriges depåbibliotek och lånecentral ger service till Sveriges bibliotek och är ett statligt finansierat uppdrag placerat vid Umeå kultur. Uppdraget syftar till att stödja den kompletterande medieförsörjningen med medier och kompetens.

Vårt uppdrag

  • Driva och utveckla depåbibliotek enligt förvärvsplan för Sveriges depåbibliotek.
  • Tillhandahålla spetstjänster kring fjärrlån, det vill säga sådana tjänster som de enskilda biblioteken inte har resurser att hantera själva.
  • Ge konsultativt stöd och kompetensutveckling inom kompletterande medieförsörjning.

Vi lovar

  • att effektuera låne- och kopiebeställningar och skicka brev/paket inom två arbetsdagar
  • att bekräftelse på referensförfrågan mottagits skickas samma dag, svarstid beror på referensfrågans art
  • att beställningar från utlandet effektueras samma dag, leveranstid beror på utlånande bibliotek.

Vi vill bli bättre

Lämna gärna synpunkter och förbättringsförslag till lc@umea.se


Sidan publicerades