Formulär för artikelbeställningar

 

Vänligen en artikel per beställning!

 


Ange bibliotekets epostadress

Ange artikelns författare och titel

Ange tidningens eller tidskriftens namn

Ange datum eller publiceringsår + häfte, och sidor

Sveriges depåbibliotek och lånecentral tar endast emot beställningar från andra bibliotek. Enskilda personer som vill beställa artikelkopior hänvisas till sitt lokala bibliotek.


Sidan publicerades