Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsidan

  • Boken om Hep Stars

    Tack!

    Genom att erbjuda oss böcker bidrar ni till att utsorterade titlar inte försvinner ur bibliotekssystemet utan finns att fjärrlåna i framtiden.
  • Arbetar du med gallring i sommar?

    Tänk då på möjligheten att skicka gallrade böcker till depåbiblioteket. Depåbibliotekets uppdrag är att ta emot, bevara och tillgängliggöra svensk litteratur.

Sveriges depåbibliotek och lånecentral

Sveriges depåbibliotek och lånecentral underlättar för biblioteken att ge en effektiv och jämlik informations- och litteraturförsörjning till sina låntagare genom fjärrlån, stöd och kompetensutveckling inom kompletterande medieförsörjning.

Depåbibliotekets samling har byggts upp genom donationer från bibliotek runt om i landet. Lån förmedlas både från depåbiblioteket och från Umeå stadsbibliotek.

Sveriges depåbibliotek och lånecentral är Kungliga bibliotekets partner i det nationella samverkans- och utvecklingsuppdraget.