©Johan Frid/Bildupphovsrätt2022

Kvarglömda skuggor
– Johan Frid i Umeå konsthall

Johan Frids utställning Kvarglömda skuggor visas i Umeå konsthall från 27 oktober 2022 till och med 22 januari 2023. 

Under 1800-talet åkte naturalister världen runt för att utforska, upptäcka och samla in exemplar av växter och djur. De organiserade och tecknade av dessa med en förbluffande färg- och detaljrikedom. Man återskapade en värld som få förut hade skådat. Kanske påminde det om en paradisisk värld. Det var en tid då världen öppnade sig, växte och blev större.

Jag vill gestalta det som sker nu; den omvända och motsatta rörelsen. En krympande och imploderande rörelse. I mina gestaltningar finner vi djur och växter som dött ut och som försvunnit bort från oss. Arter som vi människor har trängt undan, jagat och utrotat. Världen som ett imploderande slukhål.

För mig handlar Kvarglömda skuggor om hur någonting försvinner helt från denna värld och senare även från vårt medvetande. Kommande generationer riskerar att inte få veta vad de går miste om. Men det som har försvunnit och varit bortglömt, kan senare komma att förfölja oss i nya oväntade skepnader.

Johan Frid

Johan Frid är född 1971, bor och arbetar på Rådmansö utanför Norrtälje. Han studerade på Konsthögskolan vid Umeå universitet 1992–97. Ända sedan studietiden har Frid arbetat med människans syn på sin närmiljö och på naturen. Han har ofta hämtat inspiration från museernas dioramor*, vetenskapliga illustrationer, parker, kartor och äldre landskapsmåleri. Frid arbetar framför allt med den förföriska, romantiska och estetiska natursynen och med dess mer komplicerade och mörkare sida. Tidigare utställningar av Johan Frid i urval; Öppet diorama, Norrtälje Konsthall (2019), Kartan och terrängen, Älvkarleby Sportfiske och Galleri Belenius (2021), Bättre 10 fåglar i skogen, offentlig utsmyckning, Rimbo (2021).

*Diorama – arrangemang av föremål mot en perspektiviskt återgiven bakgrund. Finns ofta på museum för att skapa en illusorisk verklighetsåtergivning.

Läs mer om utställningsprogrammet

Sidan publicerades