Karta över citybanan

Karta över den 2,5 kilometer långa citybanan med start och mål vid Rådhuset, Storgatan.

SM-veckan påverkar trafik i centrum

Under SM-veckan arrangeras torsdag 29 juni tävlingar i cykel och triathlon som ska gå i centrala Umeå. Det medför att bland annat Storgatan och Strandgatan stängs av.

Centrum kommer att vara huvudevenemangsområdet för många av idrotterna under SM-veckan. Bland annat så kommer mästare inom cykel, paracykel och triathlon att göra upp om medaljerna längs en tävlingsbana som dras centralt genom staden, även kallad citybanan.

Citybanan kräver vägavstängningar

För att kunna genomföra tävlingarna på ett säkert sätt kommer därför vissa vägar i centrum vara avspärrade för allmänheten under tävlingsdagen. Detta kommer påverka all fordonstrafik som ska in och ut från det inhägnande området 29 juni mellan cirka kl. 09.00-20.00.

– Vet du med dig att du ska passera under dessa tider under den här dagen så uppmanar vi dig att välja andra färdmedel som kollektivtrafik, cykel eller gång. Vi kommer att kunna släppa igenom viss trafik mellan tävlingarna, men detta gäller främst kollektivtrafik, varutransporter och liknande. Som privatperson kan du inte räkna med att ta dig in och ut genom området med bil, säger Dan Vähä.

Exakta tävlings- och genomsläppstider för varutransporter och kollektivtrafik kommer berörda att få information om framöver då programmet är satt.

Det är enbart vägbanorna som kommer att vara avstängda. Trottoarer kommer att vara öppna för passage till fots. Att ta sig in och ut genom det inhägnade området till fots kommer heller inte vara ett problem.

– Vi kommer att ha trafikvakter på särskilt utsedda platser och funktionärer runt hela citybanan. Vi kommer att kunna släppa igenom gående under särskilda passager även under tävlingarna, säger Dan.

Kontakt

Har du funderingar om SM-veckan:

Kontakt SM-veckan

Sidan publicerades