Elsa Swensons stiftelse

Elsa Swensons stiftelse vid Umeå stadsbibliotek har tillkommit tack vare ett testamente av Elsa Swenson. Stiftelsen har, enligt Elsas testamente och stiftelseurkund, till ändamål att tillhandahålla god utländsk skönlitteratur samt befrämja i första hand östeuropeisk skönlitterär forskning.

Om Elsa Swenson

Elsa Swenson föddes 12 december 1924 och avled 1 januari, 2000. 1970 började Elsa arbeta på tandläkarhögskolan i Umeå på institutionen för paradontologi och klinisk bettfysiolog. Tidigare jobbade Elsa på SAS.

Utdelning av medel och stipendium

I enlighet med Elsas testamente och stiftelsens stadgar, är styrelsens uppgift att skapa möjlighet för Umeå stadsbibliotek att öka sin samling av god utländsk skönlitteratur, men också att via ett stipendium på olika sätt befrämja östeuropeisk skönlitterär forskning.

Styrelsen delar årligen ut medel till Umeå stadsbibliotek för inköp av utländsk litteratur. Styrelsen delar även ut ett stipendium till någon eller några som i Elsas anda på olika sätt befrämjar östeuropeisk skönlitterär forskning eller på annat sätt främjar östeuropeisk litteratur. Stipendiet är inte sökbart.

Pristagare

2011 Tora Hedin

2012 Nils Håkansson

2013 Susanna Witt

2014 Per Ambrosiani

2015 Renata Ingbrant

2016 Kajsa Öberg Lindsten

2017 Sophie Sköld

2018 Anna Bengtsson & Ola Wallin

2019 Tora Lane

2020 Johanna Lindbladh

2021 Mikael Nydahl 

Om styrelsen

Styrelsen för Elsa Swensons stiftelse vid Umeå stadsbibliotek, består av Ingegerd Frankki, ordförande och bibliotekschef Umeå kommun, Mikael Sjögren, överbibliotekarie Umeå Universitetsbibliotek och Leif Mårtensson, ledningskoordinator Umeå kommun Kultur.

Sidan publicerades