Arbetsstipendium för yrkesverksamma konstutövare

För att starta upp, återhämta och utveckla den lokala kultursektorn efter pandemin delar kulturnämnden ut 25 stycken stipendier som uppgår till 25 000 kr. Stipendierna riktar sig i första hand till professionella konstutövare. Stipendierna är individuella och kan inte ges till en organisation.

Syfte

Stipendiet är ett allmänt stöd för konstnärlig verksamhet och har instiftats för att ge konstutövare möjlighet att koncentrera sig på och utveckla sitt konstnärliga arbete i efterdyningarna av pandemin.

Målgrupp

Stipendiet kan sökas av yrkesverksamma konstutövare inom alla konstområden som är bosatta och verksamma i Umeå.

Konstutövaren ska

  • ha varit verksam i Umeå det senaste året inom det konstnärliga området
  • vara folkbokförd i Umeå kommun.

Stipendiet kan inte sökas av personer som går på en konstnärlig grundutbildning eller för kostnader för deltagande i masterprogram vid konstnärlig högskola.

Stipendiet

Maximalt 25 sökande beviljas var sitt stipendium som uppgår till 25 000 kr.

Arbetsstipendiet kan sökas för följande ändamål:

  • Arbete (arbets- och levnadsomkostnader under en begränsad tid)
  • Arbetslokaler
  • Inköp av utrustning och material
  • Fortbildning (vidareutveckling inom verksamhetsområdet)
  • Resekostnad (för konstnärligt arbete samt för att skapa internationella kontakter och utbyten)

Ansökan

Ansökan kan lämnas in från 26 oktober till 26 november 2021. Du ansöker genom att använda kommunens e-tjänst.

Till ansökan ska du bifoga:

Beslut

Beslut meddelas i mitten av december och stipendiet betalas ut innan årsskiftet 2021/22. Fördelningen beslutas av en referensgrupp utsedd av kulturförvaltningen.

Sidan publicerades