Vill din förening handleda seniorer till bättre hälsa?

Som arrangör för Passion för livet träffar ni en grupp seniorer vid sex till tio tillfällen för att samtala kring olika hälsoteman. Träffarna ska ge deltagarna inspiration till att pröva på att göra förändringar som leder till bättre hälsa. Anmäl er förenings intresse till att arrangera Passion för livet.

Den 29 september ges möjlighet att utbilda sig till handledare för Passion för livet. De områden som Passion för livet fokuserar på har enligt forskning en direkt påverkan på hälsa och livskvalitet:

  • naturligt åldrande
  • fysisk aktivitet
  • förebygga fall
  • mat och dryck
  • social gemenskap
  • läkemedel för äldre

Er förening kommer senare att kunna ansöka om föreningsbidrag om man uppfyller fastställda kriterier:

  • Ideella föreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister och som varit verksamma i minst 1 år
  • Aktiviteten ska rikta sig till seniorer.
  • Handledare ska vara utbildad via Umeå kommun.

Kontakt

För frågor eller intressaanmälan kontakta Seniortorget, Umeå kommun seniortorget@umea.se

Sidan publicerades