Avgifter höjs för anläggningar under 2023

Varje år görs en indexuppräkning av taxor och avgifter för Fritidsförvaltningens anläggningar.

Under 2023 höjs samtliga avgifter för Fritidsförvaltningens anläggningar med 3 %.

Från och med 1 januari 2023 höjs avgifterna för Campus friidrottsarena, Nydala bagarstuga, samtliga fotbollsplaner och Nydala sportfält. Resterande anläggningar kommer att höjas 1 juli 2023

Mer information

Sidan publicerades