NorrlandsOperans fasad i bakgrunden och i förgrunden syns en spiral som är formad av stubbar av björkträd.

Kubbspiralen pryder Operaplan utanför Norrlandsoperan i sommar. Den är en del av Street moves som har flyttat in på Vasagatan.

Tyck till när Vasagatan får nytt liv

I sommar får du som promenerar längs Vasagatan se smakprov på hur gatan kan komma att utvecklas framöver. Street moves, som projektet heter, syftar till att skapa ett attraktivt gaturum med människan och hållbara färdsätt i fokus. Projektet markerar startskottet för den större ombyggnad som väntar med start nästa år. Du kan också tycka till om förslag för Vasagatan. 

– Vasagatan ska bli ett mer attraktivt stråk som i större utsträckning är anpassat för fotgängare, förklarar Maria Östlund, projektledare, Umeå kommun.

Vasagatan ska rustas upp och bli ett sammanhållet stråk mellan Operaplan vid Norrlandsoperan ner till Årstidernas park vid Umeälven. Upprustningen är uppdelad i etapper utspritt under flera års tid, där vissa etapper kräver större om­byggnationer och andra kräver mindre åtgärder.

Målet med projektet är att Vasagatan ska bli ett attraktivt gaturum där nya delar tillförs, samtidigt som både gatan och vatten- och avloppssystemet rustas upp.

Ska bli mer inbjudande

I uppdraget ingår även projektet Street moves. Projektet finansieras av Vinnova och koordineras av ArkDes, med syfte att testa olika förslag som kan skapa bättre platser. Det handlar till exempel om att tillföra mer grönska och sittplatser, odlingar, tydligare cykelparkeringar, gatu- och fasadmålningar och insatser för att minska motorfordonstrafik.

– Allt ska i slutändan leda till att gatan upplevs som ett tryggt, trevligt och inbjudande stråk, förklarar Maria Östlund.

Idéer från boende

Under processen har boende, fastighetsägare, verksamheter, studenter med flera fått dela med sig av behov och idéer för Vasagatan. Dessa har sedan vävts in i de förslag som nu testas.

– Nu vill vi att Umeåborna ska ta chansen och tycka till om förslagen. Hur upplevs gatan nu jämfört med tidigare? Vad vill vi se mer respektive mindre av? Det ska bli spännande att ta del av tankarna, menar Maria Östlund.

Mer information

Läs mer på www.umea.se/vasagatan om Street moves, ombyggnaden och fyll i enkäten.

En sittmodul i trä står mitt på gågatan i korsningen mellan Kungsgatan och Vasagatan.

Med installationerna vill vi testa hur du och andra Umeåbor upplever förändringar i gaturummet inför den ombyggnad av Vasagatan som stundar 2023.

Sidan publicerades