Statistiker Josefina Rosenlöv håller upp det brev som skickas ut till 30 000 Umeåbor med inbjudan till resvaneundersökningen. Hon står utanför stadshuset.

Statistiker Josefina Rosenlöv med inbjudan till en undersökning av resvanor. Den går ut till 30 000 slumpmässigt utvalda Umeåbor. Nytt för i år är att undersökningen genomförs med hjälp av en app.

Resvanor kartläggs i stor undersökning

I slutet av september får 30 000 slumpmässigt utvalda Umeåbor en inbjudan att delta i en undersökning om resvanor. Det är den största undersökningen som Umeå kommun någonsin har genomfört. Resorna spåras via en app och resultatet blir ett viktigt planeringsunderlag som kan underlätta din vardag.

Resvaneundersökningar är inte något nytt för kommunen. Senaste undersökningen gjordes 2014, men den här gången sker det med en app som mäter och spårar hur människor i Umeå reser. Fördelarna är att registreringen blir smidigare för deltagarna som tidigare har registrerat alla sina resor manuellt.

Ska underlätta Umeåbornas vardag

Resultatet används dels för att följa upp målet att få fler att resa hållbart. Det är även ett viktigt underlag för planering av olika insatser som påverkar hur vi reser. Det hjälper kommunen att lägga resurser på rätt saker, till exempel vilka gator som ska prioriteras för snöröjning eller var nya eller förbättrade cykelvägar kan göra störst nytta.

– Undersökningen kan hjälpa oss förstå var en insats kan få störst effekt, eller var det rentav saknas insatser. När vi testade appen på en mindre grupp upptäckte vi till exempel att vissa sträckor som många cyklar inte var prioriterade för snöröjning, säger Josefina Rosenlöv, statistiker.

Vi kan inte se hur någon enskild person har rest

Den som deltar i undersökningen laddar hem en app. Sedan mäter appen hur deltagaren rör sig under dagen. I slutet av dagen öppnar man appen för att kontrollera att resorna är rätt registrerade. Undersökningen genomförs av ett företag med lång erfarenhet av att samla in uppgifter om människors resvanor. All data behandlas konfidentiellt i enlighet med gällande lagstiftning.

– Umeå kommun kommer att få tillgång till data, men begränsad på så vis att det inte ska vara möjligt att lista ut vem som har deltagit i undersökningen. Till exempel när vi tittar på en karta över var i Umeå resorna sker. Då klipps den sista och första biten av resan bort så att vi inte kan se exakt var deltagarna bor, säger Josefina.

Alla kan delta från 1 oktober

Brevet skickas måndag 26 september och delas ut under veckan. Har du inte fått någon inbjudan med posten innan lördag 1 oktober så har du inte blivit slumpmässigt utvald att delta. Men, du kan gå in på www.umea.se/resvanor och delta ändå. Vi ser gärna att så många som möjligt är med i undersökningen.

– Vi har tidigare testat appen på en mindre grupp. Det var lyckat så därför känns det väldigt kul att få gå ut brett till en stor andel av Umeåborna. Förhoppningen är att så många som möjligt vill delta så att vi får ett så bra resultat som möjligt, säger Josefina.

Sidan publicerades