Vatten på fönsterruta

Vintersäsongen är här med snö och halka

Håll koll på väder och vädervarningar via SMHI, se läge för kommunens arbete med snöröjning och sandning via plogkartan på webben och inte minst; anpassa dig till väder och väglag.

Kommunen är alltid redo med personal, maskiner och utrustning för att röja snö och sanda efter behov. Vi har beredskap hela vintersäsongen och resurser redo dygnet runt.

Du som är trafikant eller fastighetsägare kan hålla dig informerad, förbereda dig och bidra till att vägar är framkomliga och trafiken säker.

Vi uppmanar dig att vara försiktig då risken för halka är stor. Kommunen kommer att börja sanda gång- och cykelvägar och bussgator under fredag eftermiddag.

Följ prognoser och varningar

Det enklaste sättet att hålla koll på väder och vädervarningar är att följa prognoser via smhi.se eller SMHI:s väderapp. Där får du alltid aktuell information om vädret i området och kan följa utvecklingen över tid. Varningarna lyfter också vilka konsekvenser vädret kan medföra och hur det kan påverka dig.

Använd snöplogkartan

Kommunens digitala plogkarta visar gång- och cykelvägar som har blivit plogade och halkbekämpade och sträckor som inte har åtgärdats på sistone.

På sidan finns också "snödagboken" med information om åtgärder som pågår och planeras den närmaste tiden. Du kan prenumerera på information och få ett mejl när en insats sker.

Vilka gator snöröjs först?

Det finns ett prioriterat vägnät som omfattar till exempel buss- och huvudgator, centrum och de östra och västra stadsdelarna. På samma sätt prioriteras gång- och cykelvägar där behovet är störst. Prioriterade gång-/cykelvägar och gator röjs först, sedan vägnätet i övrigt. Efter det sker röjning av busshållplatser, övergångsställen och för trafiksäkerhet, till exempel siktröjning i korsningar.

Prioriterade gator, gång- och cykelvägar

Vad ska jag som fastighetsägare göra?

Du som är fastighetsägare har också ansvar och förväntas bidra, bland annat genom att hålla gångbanan vid ditt hus säker och halkfri.

Fastighetsägarens ansvar vintertid

Lämna synpunkter och gör felanmälan

Varje vinter tar vi emot synpunkter på snöröjning och sandning. Vi försöker alltid lösa problem som uppstår, vissa saker kan åtgärdas snabbt medan andra är svårare. Du kan alltid lämna synpunkter eller göra felanmälan via webben:

Mer information

Sidan publicerades