Nio av Gator och parkers medarbetare i gula varselkläder, framför stadshuset i Umeå.

Några medarbetare på Gator och parker som arbetar för att hålla gatorna fria från snö och is, arbete du kan se resultatet av på den nya plogkartan. Från vänster: Daniel Södö, Fredrik Eriksson, Daniel Lundberg, Per Hilmersson, Tommy Johansson, Dag Brändström, Rickard Strinnholm, Peter Dannberg och Cassandra Viklund.

Vi hjälper dig att välja resväg med ny snöplogkarta

Nu kan du använda kommunens digitala plogkarta. Kartan gör det enklare för dig och andra Umeåbor att se vilka gång- och cykelvägar som nyligen har blivit plogade och halkbekämpade för att kunna välja den klokaste vägen.
– Umeå är en cykelstad och vi vill förbättra förutsättningarna för att kunna cykla året om. Vi har testat kartan i drygt ett år och tycker att den är redo för allmänheten nu, säger Per Hilmersson, gatudriftchef, Umeå kommun.

Traktor som röjer snö på en gata.

Kartan uppdateras med 30 minuters fördröjning och visar gång- och cykelvägar som har blivit plogade och halkbekämpade den senaste tiden. Den visar också om gatan inte har åtgärdats på sistone.

Alla gång- och cykelvägar som Umeå kommun har väghållaransvar för ingår, även gång- och cykelvägar i Sävar, Hörnefors, Holmsund och Obbola. Övriga vägar ingår inte, till exempel privata vägar eller vägar som Trafikverket har ansvar för.

En karta med ett antal blåa, gröna och röda streck på. Den är klickbar, så om man klickar på den får man upp den aktuella plogkartan.

Den digitala plogkartan visar alla gång- och cykelvägar som Umeå kommun har väghållaransvar för. Du når kartan och får aktuell information också genom att klicka på bilden.

Avvikelser kan förekomma

Även om gatudriften har använt kartfunktionen under lång tid, främst i andra syften, kan det förekomma avvikelser.

– Till 99 procent är den korrekt. Det som kan ställa till det är om fordonen av någon anledning behöver köra in eller korsa en annan gata. Det kan då innebära att den gatan blir markerad som plogad, förklarar Rickard Strinnholm, gatuingenjör, Umeå kommun.

Snödagboken fasas ut

I och med tillskottet av plogkartan ersätts på sikt den så kallade snödagboken här på kommunens webbplats. Där har gatudriften fortlöpande skrivit in uppdateringar om snö- och halkbekämpning, och fortsätter att göra det ett tag till. Tids nog går de sedan över till att låta plogkartan tala för sig själv.

– Vi tror och hoppas att kartan är ett tydligare och mer praktiskt stöd. Att visuellt visa aktuellt arbete är smidigare än att skriva och manuellt uppdatera en webbsida, förklarar Dag Brändström, gatuingenjör, Umeå kommun.

Synpunkter och frågor

Satsningen på plogkartan är ett led i Umeå kommuns och tekniska nämndens ambition att digitalisera tjänster och service i syfte att förenkla för dig och andra medborgare. I och med att kartan är ny hoppas medarbetarna på gatudriften att du hjälper till med att ge feedback. Gör det enkelt via felanmälan: www.umea.se/felanmalan

Mer information

Läs mer om hur snöröjning och sandning och hur kommunens gator prioriteras: www.umea.se/vinter

Visste du att

  • av kostnads- och resursskäl kan Umeå kommun inte utföra snöröjning och halkbekämpning samtidigt, och omedelbart, i hela kommunen? Umeå kommun prioriterar därför gator och gång- och cykelvägar med störst behov. Prioriteringarna baseras på hänsyn till jämställdhet, miljö och hälsa.
  • buss- och huvudgator, liksom gång- och cykelvägar, som prioriteras först kallas ”Prio 1”? Det handlar ofta om huvudstråk, det vill säga gator och gång- och cykelvägar som är mer trafikerade än andra och som oftast leder till centrum.
  • gator och gång- och cykelvägar som kallas ”Prio 2” är lokalgator eller mindre gator, ofta i och kring bostadskvarter? Dessa plogas och halkbekämpas när ”Prio 1”-gatorna är hanterade.
Sidan publicerades