Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Trafikanter omleds längs den nya gång- och cykelvägen, den gröna linjen på kartan.

Omledning av gång- och cykelväg Svingen

En del av gång- och cykelvägen vid Svingen/Lasarettsbacken har stängts av på grund av byggnation av nya bostäder. Trafikanter hänvisas till en tillfällig väg vid Svingen, se markerad grön sträcka på bilden.

Bostadsprojektet med nya hyreslägenheter startade i mitten av oktober 2022 och beräknas vara färdig hösten/vintern 2024.

Andra färdvägar möjliga

Gångare och cyklister kan även välja andra färdvägar under den här tiden. Till exempel gång- och cykelvägen längs Nygatan förbi Maja Beskow-gymnasiet eller den nyöppnade gång- och cykelvägen längs Blå vägen och upp till Ålidhem/Sofiehem via Hjältarnas hus som tidigare varit avstängd.

Visa särskild hänsyn

– Vi uppmanar alla trafikanter som färdas på den tillfälliga vägen att visa hänsyn till varandra då både gångare, cyklister och leveransbilar ska samsas, säger Jonas Sörlén, trafikingenjör Gator och parker, Umeå kommun.

Tack för att du är uppmärksam och visar hänsyn!

Kontakt

Jonas Sörlén
trafikingenjör
jonas.sorlen@umea.se
090-16 53 52

Anna-Maria Nyström
OF Bygg
090-17 52 30

Sidan publicerades