Tre gröna elsparkcyklar står parkerade vid en björk och i bakgrunden skymtar man Rådhuset i Umeå.

Elsparkcyklar har snabbt blivit ett vanligt inslag i Umeås trafikmiljö. Det gäller dock att följa gällande trafikregler när de används. Till exempel är det inte tillåtet att köra med elsparkcyklar i Sparken.

Elsparkcyklar inte tillåtna i Sparken

I och med elsparkscyklarnas etablering har vårdslös körning på olika platser i stan uppmärksammats. En av platserna där det vid flera tillfällen buskörts är skateparken Sparken.

Varför får man inte åka elsparkcykel i Sparken?

– Sparken är till för actionsporter som hör hemma i en skatepark. Den ska inte användas för motordrivna fordon, säger Axel Thorén, landskapsarkitekt på Gator och parker, Umeå kommun.

Renovering pågår

Kommunen påbörjade under 2021 en renovering av ytan i Sparken. Parken ska slipas och impregneras för att ytan ska bli jämnare. Belysningen har också förbättrats för att göra det tryggare att åka under kvällstid. Syftet med insatserna är att minska olycksrisken. Nu under våren påbörjas etapp 2 av slipningen.

På kommunens webbplats finns regler för parken. Skyltar finns även uppsatta på plats. Reglerna uppdaterades 2021.

– De stora elsparkcyklarna skadar kanterna i parken och de som inte vet hur man beter i sig i en skatepark kan skada beläggningen och framför allt människorna i parken. Och så hindrar det ju för andra som vill använda sig av Sparken, avslutar Axel Thorén.

Därför kommer nu förbudsskyltar att sättas upp.

Elsparkcykel

En elsparkcykel kan klassas som en cykel. Om elsparkcykeln uppfyller kraven på en cykel gäller alltså samma trafikregler som för vanliga cyklar.

Till Frågor och svar om elsparkcyklar

Om Sparken

Skateparken Sparken, intill Hamnmagasinet vid kajen i centrum, är en attraktion i Staden mellan broarna. Parken är en arena för skateboard, inlines, kickbike och BMX. Sparken är också en mötesplats, inte bara för sportutövare, utan för alla Umeås invånare. Projektet startade våren 2008 efter en dialog mellan Umeå kommun och aktiva föreningar för unga i Umeå.

Vuxen person på skateboard tittar på barn som åker skateboard och kickbike i skateparken Sparken
Sidan publicerades