Tonårskraft – vid psykisk ohälsa eller missbruk i familjen

I nuläget blir det ingen Tonårskraft men vi uppdaterar denna sida när ny information finns att ge.

Under tiden så hänvisar vi till BRIS och deras gruppstöd online Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tonårskraft är en gruppverksamhet för barn och ungdomar i åldern 13–15 år som har vuxit upp i en familj med missbruk, psykisk ohälsa eller andra långvariga bekymmer som har skapat obalans i familjen. Vi träffas 12 gånger och diskuterar olika teman.

Du som deltar i gruppen får kunskaper om beroende, psykisk ohälsa och hur det kan påverka dina anhöriga och dig själv. Vi ger dig redskap att hantera din situation för att må bättre och känna mer livsglädje.

På Tonårskraft vill vi avlasta känslan av skuld och skam. Det är viktigt att förstå att det inte är ditt fel att någon i din omgivning dricker eller mår dåligt. Att kunna sätta ord på sina känslor och dela det med andra som upplevt liknande saker ger ny styrka och kraft.

Tonårskraft är en erbjudandeverksamhet, det vill säga ingen förhandsbedömning krävs via socialtjänsten.

Gruppen är kostnadsfri.

Lokal: Familjebehandlingen på Jägarvägen 18

Exempel på teman som vi jobbar med

 • känslor
 • gränser
 • beroende
 • vrede och våld
 • rädsla och att bli sårad
 • familjen, roller
 • kommunikation
 • skuld och skam
 • psykisk ohälsa
 • Kontakt

  Tonårskraft

  Stödgrupp för barn och ungdomar i åldern 13–15 år som har vuxit upp i en familj med missbruk, psykisk ohälsa eller andra långvariga bekymmer som har skapat obalans i familjen.

  stodgrupper@umea.se
Sidan publicerades www.umea.se/tonarskraft