park, gräs, träd, bäck

Vanliga frågor och svar

Sidan publicerades

Får jag ta med mig medresenär?

Du får ha med dig medresenär utan särskilt tillstånd om ni båda åker från och till samma adress. Medresenären bekostar resan själv enligt samma taxa som den färdtjänstberättigade. Barn och ungdom (7-19 år) som följer med som medresenär betalar halv egenavgift. Två barn under 7 år åker kostnadsfritt tillsammans med vuxen färdtjänstbertättigad. Avgifterna baseras på Länstrafikens regelverk.

Vad innebär ledsagare (reshjälp)?

En ledsagare i färdtjänst är till för att hjälpa dig att genomföra resan. Du kan inte beviljas ledsagare i färdtjänst för att du behöver hjälp framme på resmålet. Du måste ansöka särskilt om ledsagare. Ledsagaren ska ha kunskap om din funktions­nedsättning. Om du blivit beviljad ledsagare i färdtjänst står det i ditt beslutsmeddelande. Du måste själv ordna med ledsagare för resan och den personen ska då stiga på och av på samma adress som du. Ledsagare får inte själv vara färdtjänstberättigad. Föraren kan inte överta ledsagarens ansvar.

Får jag använda kommunal färdtjänst för sjukresor?

Nej, Region Västerbotten har ansvar för sjukresor. Kontakta Region Västerbottens beställningscentral för serviceresor på telefon 0771-25 10 20.

Får jag använda min färdtjänst för resor i tjänsten?

Nej, färdtjänst får inte användas för resor som du gör i tjänsten. Arbetsgivaren bör bekosta dessa resor.

​Får jag göra stopp under resan för att uträtta ärenden?

​Nej, du måste boka en ny resa och betala ny egenavgift för varje stopp.

Vad är resegaranti?

  • För personbil: Om personbilen är mer än 10 minuter försenad från överenskommen tid betalar du reducerad egenavgift, för närvarande halv egenavgift.
  • För fordon med rullstolsplats: Resa som ska ske klockan 06.00–00.00 måste beställas senast klockan 18.00 dagen före. Resa som ska ske klockan 00.00–06.00 ska beställas senast klockan 14.00 vardagen före. Om fordonet är mer än 15 minuter försenat utifrån överenskommen tid som utlovats vid beställning av resan betalar du reducerad egenavgift, för närvarande halv egenavgift.

Vad händer om jag missar/ej avbokar färdtjänsten?

​Färdtjänstfordonet åker från platsen om du inte anlänt inom 5 minuter från överenskommen upphämtningstid. Om du kommer för sent, inte genomför den bokade resen och/eller inte avbeställer din resa senast en (1) timme före fakturerar transportören dig en avgift för bomresa.

Kan jag få egenavgiften fakturerad?

Om du vill få din egenavgift fakturerad kan du kontakta entreprenören som då lägger upp ett konto för dig och sedan fakturerar dig kostnaden månadsvis. Entreprenören tar ut en avgift för den tjänsten.

När ska jag ansöka om nytt färdtjänsttillstånd?

Ansök cirka en månad innan ditt befintliga färdtjänsttillstånd går ut om du fortfarande anser dig ha behov av färdtjänst.

Kan man ansöka om färdtjänst för att få ett gratis busskort?

Nej, bedömningen av ditt behov av färdtjänst grundas på att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig självständigt eller att resa med allmänna kommunikationer. Har du däremot blivit beviljad färdtjänsttillstånd (för personbil eller fordon med rullstolsplats) kan du kvittera ut ett gratis busskort på ReseInfo.

Vad ska jag göra om jag ska vistas i en annan kommun och vill resa inom den kommunen?

Om du är beviljad färdtjänst i Umeå kommun har du rätt att resa 40 enkelresor per kalenderår inom en annan kommun. Det kallas för RIAK (resa i annan kommun). Dessa resor har en egen taxa. Du behöver kontakta Tillståndsenheten minst 10 dagar innan din resa för att hinna få biljetter/beställningsinformation till RIAK-resor.

Om jag har beviljats att resa med riksfärdtjänst, hur och var ska jag boka min resa?

På ditt beslutsmeddelande står vilket telefonnummer du ska ringa till för att boka din riksfärdtjänstresa.

Beställ resa i god tid innan avresa för bästa möjlighet att välja avgångstid och för bästa biljettpris!

Boka tåg, flyg, buss och båtresor senast 10 arbetsdagar före avresa.

Boka taxi och fordon med rullstolsplats senast 5 arbetsdagar före avresa.

Inför storhelger är förbeställningstiden längre.

Sidan publicerades