Socialt kontrakt

Socialt kontrakt via bostadskonsulent

Bostadskonsulenten är en viktig länk mellan socialtjänsten och bostadsföretagen för personer som av sociala och/eller ekonomiska skäl inte kan erhålla egen bostad. Socialtjänsten, via bostadskonsulenterna, hyr lägenheter av fastighetsbolag och privata hyresvärdar. Ett andrahandsavtal upprättas mellan socialtjänsten och den bostads­sökanden, så kallade socialt kontrakt. Dessa lägenheter används som provboenden under minst ett år. Olika former av stöd är kopplat till hyresgästen och efter ett år görs en bedömning av bostadskonsulenterna, social­sekreterare samt hyresvärden om hyresgästen kan överta förstahandsavtalet.

Jourlägenhet

Bostadskonsulenterna tillhandahåller även ett antal lägenheter som är utrustade för tillfälligt boende, så kallade jourlägenheter.

För att få stöd av bostadskonsulenterna måste du kontakta en socialsekreterare.

Kontakta socialtjänsten för att ansöka om stöd

Sidan publicerades