Beställning för hemtjänstpersonal

Ändringar för befintlig kund

Ändringar kan endast göras för kunder som redan har ett abonnemang hos Måltidsservice. Ledtiden för önskade ändringar startar när beställningen är skickad och du har fått svarsbekräftelse i din mejl från Måltidsservice.

Stopptider vid avbokning

För måltider över 65 år – Leverantör Måltidsservice:

12:00 torsdag för leverans följande måndag

12:00 tisdag för leverans följande torsdag

För måltider under 65 år – Leverantör Medirest

12:00 torsdag för leverans följande måndag

12:00 tisdag för leverans följande torsdag

 


Mer information

Måltidsservice går in i Treserva, förändringen avser kommunikationen mellan hemtjänstutförare och Tegelslagarens kök, Måltidsservice. För mer information se bifogat dokument: Måltidsservice går in i Treserva , 128.5 kB.


Förändringen i korthet:

Från 1 februari meddelas alla ändringar av brukare som är över 65 år och har matleveranser från Måltidsservice (Tegelslagarens kök) till kökets via Treservas meddelandehantering.

Måltidsservice har en gemensam sändlista som heter Måltidsservice i meddelandehanteringen.

Vid ändring, avbokning, återstart samt abonnemangsbyte och avslut skickar ni uppgift om detta till Måltidsservice.

Måltidsservice har endast tillgång till meddelandefunktionen och kan inte söka personer på personnummer så det är viktigt att ni tydligt anger vem och vad det gäller i meddelandet.

I meddelandet ska följande uppgifter finnas med:

1. Vilken hemtjänstutförare (UKOD) som brukaren har(anges det inte kan inte beställningen genomföras)

2. Brukarens namn (för och efternamn)

3. Leveransadress(gata, gatunummer och eventuellt lägenhetsnummer, eventuell h-tjänstelokal)

4. Vad ändring innebär (ex. avbokning, start av abonnemang, ändra antal lådor)

5. Tidsperiod (från och med till och med, tills vidare) eller så fort som möjligt.

Personal i köket hanterar inkomna meddelanden i Treserva vardagar mellan 13:10 – 14:10 om inget annat meddelas.

För att underlätta för Måltidsservice användare det viktigt att de som sänder meddelanden till måltidsservice anger så mycket information som möjligt i rubrik/ärende som möjligt.Bild för exempel:

Sidan publicerades