Läkemedelsutbildning

Inom verksamheter som utför vård och omsorg finns det behov av medarbetare med delegering. För att en medarbetare ska få delegering behöver hen ha de kunskaper som krävs för att få hjälpa brukare att ta sina receptbelagda läkemedel. Endast sjuksköterska kan besluta om delegering av läkemedelshantering. 

Den här informationen vänder sig till dig som är medarbetare i Umeå kommun eller hos upphandlad extern utförare av vård och omsorg.

Bedömning om delegering är lämpligt

Innan en medarbetare går läkemedelsutbildningen gör enhetschef en bedömning om det är lämpligt att medarbetaren hanterar läkemedel samt att hen kan ta till sig information och förmedla sig på god svenska. Medarbetaren ska vara inskolad och arbetat i verksamheten innan delegering kan bli aktuellt.

Medarbetare som planeras få insulindelegering ska ha en delegering för allmän läkemedelshantering och minst två veckors erfarenhet från arbete i verksamheten.

Förnyelse av delegering

En delegering är giltig i maximalt ett år. För att det ska räknas som en förnyelse ska medarbetaren ha en giltig pågående delegering. Om din delegering hunnit löpa ut inom närliggande tid till exempel på grund av tjänstledighet, ta kontakt med sjuksköterskan i verksamheten.

Tid för förnyelse planeras i samråd med sjuksköterska i verksamheten och bör ske under perioden september till april. Förnyelser ska inte bokas i WinLas kursportal.

Följ rutinen för den verksamhet du arbetar inom

För mer information om hur du anmäler dig till läkemedelsutbildning och kunskapstest för läkemedelshantering, välj den verksamhet du arbetar inom:

Allmän läkemedelshantering

Allmän läkemedelshantering är administrering av tabletter från dosförpackade läkemedel eller iordningställd dosett. Det kan även vara iordningställande och administrering av exempelvis flytande läkemedel, ögondroppar, stolpiller etc.

Du som tidigare haft delegation:

 1. Börja med att genomföra webbutbildningen Umeå Kommuns förberedande läkemedelsutbildning "Allmän läkemedelshantering" Länk till annan webbplats.. I slutet på utbildningen finns några kontrollfrågor, godkänt resultat leder till ditt diplom. Skriv ut eller ta en skärmdump på ditt diplom. Utbildningen tar cirka 1,5 timme att genomföra.
 2. Anmäl dig till kunskapstest hos sjuksköterska på din arbetsplats. Diplomet från webbutbildningen ”Allmän läkemedelshantering" måste visas upp för att få skriva kunskapstestet. Sjuksköterska beslutar därefter om du får delegering eller inte.

Du som inte tidigare haft delegation:

 1. Börja med att genomföra webbutbildningen "Jobba säkert med läkemedel" på Demenscentrums webbplats Länk till annan webbplats.. Skriv ut eller ta en skärmpdump på ditt diplom. Utbildningen tar cirka 2 timmar att genomföra.
 2. Gör därefter Umeå Kommuns förberedande läkemedelsutbildning "Allmän läkemedelshantering" Länk till annan webbplats.. I slutet av utbildningen finns några kontrollfrågor, godkänt resultat leder till ditt diplom. Skriv ut eller ta en skärmpdump på ditt diplom. Utbildningen tar cirka 1,5 timme att genomföra.
 3. Anmäl dig till kunskapstest hos sjuksköterska på din arbetsplats. Diplom från webbutbildningarna ”Jobba säkert med läkemedel” på Demenscentrum samt Umeå kommuns förberedande utbildning "Allmän läke­medelshantering" måste visas upp för att få skriva kunskapstestet, det vill säga två separata utbildningar och två separata diplom. Sjuksköterska beslutar om du får delegering eller inte.

Särskild läkemedelshantering

Särskild läkemedelshantering innebär injektionsläkemedel såsom insulin. Den medarbetare som planeras få insulindelegering ska ha en delegering för allmän läkemedelshantering och minst två veckors erfarenhet från arbete i verksamheten.

 1. Börja med att genomföra webbutbildningen ”Jobba säkert med läkemedel – Ge insulin” på Demens­centrums webbplats Länk till annan webbplats.. Skriv ut eller ta en skärmdump på ditt diplom. Utbildningen tar cirka 30 minuter att genomföra.
 2. Gör därefter Umeå kommuns förberedande webutbildning ”Särskild läkemedelshantering - Injektion” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  I slutet på utbildningen finns några kontrollfrågor, godkänt resultat leder till ditt diplom. Skriv ut eller ta en skärmpdump på ditt diplom. Utbildningen tar cirka 1 timma att genomföra.
 3. Anmäl dig till kunskapstest hos sjuksköterska på din arbetsplats. Diplom från webbutbildningen ”Jobba säkert med läkemedel – Ge Insulin” samt "Särskild läkemedelshantering – Injektion" måste visas upp för att få skriva kunskapstestet. I samband med kunskapstestet kommer du att få en praktisk genomgång för att lära dig att ta blodsocker och ge insulin, eftersom detta moment uteblir vid digital delegeringsutbildning. Sjuksköterska beslutar om du får delegering eller inte.

Allmän läkemedelshantering

Allmän läkemedelshantering är administrering av tabletter från dosförpackade läkemedel eller iordningställd dosett. Det kan även vara iordningställande och administrering av exempelvis flytande läkemedel, ögondroppar, stolpiller etc.

Du som tidigare haft delegation:

 1. Börja med att genomföra webbutbildningen Umeå Kommuns förberedande läkemedelsutbildning "Allmän läkemedelshantering" Länk till annan webbplats.. I slutet på utbildningen finns några kontrollfrågor, godkänt resultat leder till ditt diplom. Skriv ut eller ta en skärmdump på ditt diplom. Utbildningen tar cirka 1,5 timme att genomföra.
 2. Anmäl dig till kunskapstest i WinLas kursportal, se guider nedan för hur du gör anmälan. Diplomet från webbutbildningen ”Allmän läkemedelshantering" måste visas upp för att få skriva kunskapstestet. Sjuksköterska beslutar därefter om du får delegering eller inte.

Du som inte tidigare haft delegation:

 1. Börja med att genomföra webbutbildningen "Jobba säkert med läkemedel" på Demenscentrums webbplats Länk till annan webbplats.. Skriv ut eller ta en skärmpdump på ditt diplom. Utbildningen tar cirka 2 timmar att genomföra.
 2. Gör därefter Umeå Kommuns förberedande läkemedelsutbildning Allmän läkemedelshantering Länk till annan webbplats.. I slutet på utbildningen finns några kontrollfrågor, godkänt resultat leder till ditt diplom. Skriv ut eller ta en skärmpdump på ditt diplom. Utbildningen tar cirka 1,5 timme att genomföra.
 3. Anmäl dig till kunskapstest i WinLas kursportal, se guider nedan för hur du gör anmälan. Diplom från webbutbildningarna ”Jobba säkert med läkemedel” på Demenscentrum samt Umeå kommuns förberedande utbildning "Allmän läkemedelshantering" måste visas upp för att få skriva kunskapstestet, det vill säga två separata utbildningar och två separata diplom. Sjuksköterska beslutar om du får delegering eller inte.

Särskild läkemedelshantering

Särskild läkemedelshantering innebär injektionsläkemedel såsom insulin.
Den medarbetare som planeras få insulindelegering ska ha en delegering för allmän läkemedelshantering och minst två veckors erfarenhet från arbete i verksamheten.

 1. Börja med att genomföra webbutbildningen ”Jobba säkert med läkemedel – Ge insulin” Länk till annan webbplats.. Skriv ut eller ta en skärmdump på ditt diplom. Utbildning tar cirka 30 min att genomföra.
 2. Gör därefter Umeå kommuns förberedande utbildning ”Särskild läkemedelshantering - Injektion” Länk till annan webbplats.. Det är viktigt att du tar till dig all information i utbildningen. Skriv ut eller ta en skärmdump på dit diplom. Utbildningen tar cirka 1,5 timme att genomföra.
 3. Anmäl dig till kunskapstest i WinLas kursportal, se guider nedan för hur du gör anmälan. Diplom från webbutbildningen ”Jobba säkert med läkemedel – Ge Insulin” samt "Särskild läkemedelshantering – Injektion" måste visas upp för att få skriva kunskapstestet. I samband med kunskapstestet kommer du att få en praktisk genomgång för att lära dig att ta blodsocker och ge insulin, eftersom detta moment uteblir vid digital delegeringsutbildning. Sjuksköterska beslutar om du får delegering eller inte.

Anmälan

För medarbetare i Umeå kommun:

Du som är anställd av Umeå kommun anmäler dig via fliken "Winlas" i självservice.

Guide för anmälan WinLas intern kurskatalog Länk till annan webbplats.

För medarbetare i externa företag:

Du som är en extern kursdeltagare (inte anställd av Umeå kommun) anmäler dig via den externa kurskatalogen.

WinLas, extern kurskatalog Länk till annan webbplats.

Guide för anmälan i WinLas extern kurskatalog Länk till annan webbplats.

Sidan publicerades