Bild

Nyheter för gode män och förvaltare

I senaste nyhetsbrevet för dig som är god man eller förvaltare går det att läsa om höjt bostadstillägg och digital brevlåda

Innehåll

  • Årsräkningar och arvoden
  • Ordning och reda
  • Kostnadsersättning enligt schablon
  • Höjt bostadstillägg
  • Digitala informationsmöten via Pensionsmyndigheten
  • Digital brevlåda
  • Redovisa digitalt
  •  
  • Dags för ett till uppdrag?
Sidan publicerades