Efter beslut om insats

När du fått beslutet vet du vilket stöd som beviljats för dig. Du har fortfarande ansvar för dig själv och din situation. Ett viktigt mål med stödet är att det ska stärka dina förutsättningar att leva ett oberoende liv.

Kvalitet och uppföljning

Biståndshandläggaren följer upp att dina insatser är verkställda och ditt behov av stöd är tillgodosett. Uppföljning görs minst en gång per år samt vid behov.

Varje år genomförs en brukarundersökning där du får svara på frågor om hur du upplever mötet med socialtjänsten och den vård, service och omsorg som ges. Brukarundersökningen hjälper oss att förbättra vår service.

Du kan också kontakta oss med dina synpunkter.

Meddela oss om ditt behov förändras

När ditt behov av stöd ökar eller minskar kontaktar du din biståndshandläggare. En ny bedömning görs och du får ett nytt beslut.

Överklaga beslut

Beslutet kan överklagas. Tillsammans med beslutet får du information om hur du överklagar ett beslut som du inte är nöjd med. 

Mer om att överklaga beslut.

Sekretess och behandling av personuppgifter

Läs om sekretess och behandling av personuppgifter.

 • Kontakt

  Utredning äldre

  utreder ditt behov av stöd

  090-16 60 10

  Telefontider

  måndag, tisdag, torsdag, fredag, klockan 09.00–10.00

Sidan publicerades