Dagverksamhet

Dagverksamhet är till för personer som bor kvar i det egna hemmet, inte är yrkesverksamma och som har behov av stöd och omsorg för att få det egna behovet av social samvaro tillgodosett. Dagverksamhet kan också vara avlösning till anhöriga.

Aktiviteter utifrån individuella behov

Målsättningen är att alla som vistas på dagverksamheterna ska känna gemenskap i en lugn och trivsam miljö. Aktiviteter som erbjuds, planeras och genomförs individuellt eller tillsammans i grupp. Exempel på aktiviteter är samtal, hög­läsning, gymnastik, promenader, köksaktiviteter, musik och sång.

Vem får komma till dagverksamheten?

Att komma till en dagverksamhet är behovsprövat. En utredning görs för att avgöra om behov av dagverksamhet finns. Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen (SoL).

Kontaktperson

Den som beviljas dagverksamhet får en kontaktperson. Kontaktpersonen ansvarar för att det upprättas en genomförandeplan utifrån individuella behov och förutsättningar.

Vad kostar det?

78 kr per dag för mat och fika. Eventuella resor till och från dagverksamheten tillkommer.

Kommunens dagverksamheter

Umeå centrum

Dagverksamhet Rönnen, Sveagatan 11

090-16 37 91

Umedalen

Aktrisen vård- och omsorgsboende, Södra Aktrisgränd 17

Dagverksamhet Freja: 090-16 43 36

Dagverksamhet Aurora: 090-16 21 27

Väst på stan

Hemgården vård- och omsorgsboende, Storgatan 22 A

Dagverksamhet Fortuna: 090-16 21 22

Dagverksamhet Violen: 090-16 21 55

Hörnefors

Solgården vård- och omsorgsboende, Oskarsgatan 13

0930-291 42

Holmsund

Eriksdal vård- och omsorgsboende, Anders Ersvägen 12 C

090-16 35 83

Sävar

Bruksbacken vård- och omsorgsboende, Forsells väg 10 F

090-16 40 83

Mer information

Vill du veta mer om vilket stöd som finns kan du kontakta socialtjänstens mottagningsenhet. Vi ger dig information och vägledning om olika stödinsatser.

Ansök om stöd

Du kan ansöka om stöd genom webben nedan, genom telefon eller post. Du behöver inte ha några kunskaper om lagarna för att söka stöd utan kan kontakta socialtjänstens mottagningsenhet för hjälp med ansökan. Du som vet att din ansökan gäller äldreomsorg kan kontakta utredning äldre. Se kontaktuppgifter nedan.

Sidan publicerades