Valnämndens preliminära rösträkning 2022-09-14

Valnämnden i Umeå kommun sammanträder för att genomföra preliminär rösträkning enligt 12 kap 1§ vallagen (SFS 2005:837) onsdagen den 14 september klockan 8.30 i stadshuset, Skolgatan 31 A.

Enligt vallagen 12 kap 1§ får valnämnden, om det behövs ytterligare tid för att på ett betryggande sätt genomföra rösträkningen, fortsätta sammanträdet för rösträkning på torsdagen efter valdagen.

Rösträkningen är öppen för allmänheten och resultatet av nämndens rösträkning är preliminärt.

Datum för möte:

Onsdag 14 september, klockan 08.30

Plats för möte:

Stadshuset, Skolgatan 31 A

Allmänheten anmäler sig i receptionen.

Sidan publicerades