Flytt av fordon

Inom Umeå kommun har följande fordon flyttats enligt lagen (1992:129) om flyttning av fordon i vissa fall, och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan.

Fordon Reg.nr Datum
Kabe Smaragd EGN543 2023-03-17

Volvo V70 KLS201 2023-03-17Är ägare av fordon inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det ägaren underrättats, tillfaller det Umeå kommun.

Mer information

Sidan publicerades