Digitalisering och verksamhetsutveckling

Enheten Digitalisering och verksamhetsutveckling har uppdraget att leda Umeå kommuns digitala transformation. Enheten är drivande för att skapa genomslagskraft ute i kommunens förvaltningar och för att samordna och stödja verksamhetsutveckling och olika initiativ inom det digitala området. Enheten leds av direktören för Administration och innovation.

Roller inom enheten

Digitaliseringssstrateg, CDO

Digitaliseringsstrategen ska driva tillväxt genom att omvandla vår traditionella verksamhet till en digital föregångare.

Arbetet består i att ta fram och realisera en övergripande plan för hur kommunen ska genomföra sin digitala trans­formation och samtidigt öka den digitala kompetensen i organisationen. Strategen kommer även att leda och utveckla kommunens digitaliseringsråd som består av representanter från de olika förvaltningarna.

E-servicetrateg

E-servicestrategen ska samordna och följa upp Umeå kommuns arbete och progress mot att nå sin e-servicevision.

Arbetet ska bestå i att bidra till kravställning av möjliggörande teknik, och att etablera arbetssätt som skapar högre innovationsförmåga, utvecklingstakt och kvalitet i linje med e-servicevisionen och e-servicestrategin. E-service­strategen är även verksamhetens förvaltningsledare för PM3 förvaltningsobjektet E-service/E-kanaler.

Huvudproduktägare, digitala plattformar

Huvudproduktägaren har ansvar för en eller flera produkter som utvecklats för att realisera Umeå kommuns e-service­vision.

Denne ska proaktivt driva arbetet med att utveckla och optimera det digitala tjänsteutbudet och användarupplevelsen och äger och förvaltar processen för product management.

Kvalitetschef

Kvalitetschefen är ledningssystemsansvarig och ska upprätta och underhålla det övergripande ledningssystemet för Umeå kommun, vara ett stöd till högsta ledningen och till chefer, vara ledningssystemssamordnare och planera, genomföra och följa upp både externa revisioner och interna förbättringsdagar tillsammans med internrevisionspoolen och ledningssystemrådet.

Informationsarkitekt

Informationsarkitekten är en verksamhetsarkitekt med inriktning på den information som kommunens verksamheter behöver, förädlar och producerar i sina processer. Genom tillsättandet av rollen får förvaltningarna mer stöd att över­brygga spannet mellan sina verksamheters behov och teknikstöd.

Kontakt

Thomas Molén
digitaliseringsstrateg, CDO
thomas.molen@umea.se

Jenny Lindgren
e-servicestrateg
jenny.lindgren.2@umea.se

David Krasowski
huvudproduktägare, digitala plattformar
david.krasowski@umea.se

Malin Ärlebrandt
kvalitetschef
malin.arlebrandt@umea.se

Thomas Häggström
informationsarkitekt
thomas.haggstrom@umea.se

Sidan publicerades