Bild

Har du erfarenhet och kan hjälpa till i omsorgen?

Personalläget är ansträngt inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Frånvaron är hög och behovet av vikarier stort för att kunna upprätthålla trygg och säker vård och omsorg. Kan du som har erfarenhet hjälpa till? Kontakta respektive rekryteringscentrum. Uppdragen gäller en begränsad tid.

Vi vädjar om hjälp till dig som har erfarenhet av arbete inom hemtjänst, hemsjukvård, vård- och omsorgsboende samt funktionshinderomsorg, vilket bland annat omfattar särskilt boende LSS, hemtjänst, boendestöd och personlig assistans.

– Vi är tacksamma för varje person som kan ställa upp under den närmaste tiden, det kan vara enstaka dagar eller under en period på ett par veckor. All hjälp är välkommen! säger Rebecca Andersson, enhetschef, äldreomsorgens rekryteringscentrum.

Har du erfarenhet och vill hjälpa till?

Vi behöver personer som har jobbat inom äldreomsorg eller funktionshinderomsorg tidigare och känner sig trygga med att börja arbeta självständigt från första arbetsdagen eftersom vi inte har möjlighet att avvara personal för inskolning i nuläget.

Om du har erfarenhet inom hemtjänst, hemsjukvård eller vård- och omsorgsboende, kontakta äldreomsorgens rekryteringscentrum via rekryteringao@umea.se.

Om du har erfarenhet inom funktionshinderomsorg, vilket bland annat innefattar särskilt boende LSS, hemtjänst, boendestöd, personlig assistans, daglig verksamhet, korttidstillsyn barn och unga, kontakta bemanningso@umea.se.

Sidan publicerades