Alf Nilsson, ambulerande rektor.

Alf Nilsson, ambulerande rektor i skolan.

Ambulerande rektor som stöd för rektorskollegor

Alf Nilsson arbetar som ambulerande rektorer på heltid för att stötta rektors­kollegor. Det är ett omväxlande uppdrag som kräver ett situations anpassat ledarskap.

Jobbet innebär bland annat att ersätta rektorskollegor under kort eller lång frånvaro och därmed ansvara för skolans ekonomi, elever, personal och arbetsmiljö. Det kan också innebära att vid behov stötta rektorskollegor i projekt, verksamhetsförändringar eller andra tillfälliga utmaningar som skolan står inför.

Alf har under många år haft uppdrag som skolledare i olika skolformer och kommuner och ser fram emot att använda sina kunskaper och erfarenheter till skolutveckling på ett nytt sätt.

– Min erfarenhet är att det är viktigt att bygga en kultur av samverkan, ansvarskänsla och stolthet där alla känner att de är en viktig del av helheten. Det är också viktigt att skapa strukturer som bygger på arbetslag som både har ett tydligt uppdrag och ett tydligt mandat, säger Alf Nilsson, ambulerande rektor.

Ambulerande rektor innebär även att vara mentor eller senior rådgivare till en nyanställd skolledare.

– För ett hållbart ledarskap tror jag att det krävs att ledaren lyckas ha fokus på de centrala frågorna och inte hamnar i att själv delta i alla processer och behöver fatta alla beslut, även i små frågor, säger Alf Nilsson.

Arbetet är ett treårigt förordnande och i grunden är man tillsvidareanställd som rektor i grundskolan.

– Tjänsten bidrar till att förbättra arbetsmiljön för rektorer som behöver avlastning och stöttning. Över tid får den som är ambulerande inblick i olika skolor i kommunen vilket bidrar till en helhetssyn på vår verksamhet som är oerhört värdefullt, säger Karin Thysell, områdeschef årskurs 7–9.

Grundskolan vill satsa på två heltidstjänster med ambulerande rektorer som kan stödja rektorer i grundskolan.

Sidan publicerades