Umeälven med höghus och byggkran i bakgrunden.

Med en kraftig regional utveckling behöver minst 1 300 nya bostäder byggas varje år.

Tillväxt i Sverigetoppen

Umeå ska växa till 200 000 invånare år 2050, men har vi det som krävs för att nå målet? Umeå kommuns näringslivschef Peter Juneblad är övertygad om det:
– Samverkan är en avgörande framgångsfaktor, det gör Umeå till en av Sveriges bästa platser att driva företag.

Utanför Visit Umeås lokaler i centrala stan tar bussresenärer skydd mot duggregnet under Vasaplans nybyggda mittplattform. Utformningen bär – precis som det nya kontorshuset vid konstnärligt campus – arkitekt Gert Wingårdhs kännetecken: lekfulla former och massor av trä. Och precis som vid de flesta stora förändringar i Umeås stadsbild möttes Vasaplanprojektet av en redig dos kritik.

– Det är ett kännetecken för Umeå: modet att ifrågasätta. Det är klart att det gör det tuffare att jobba med stadsutveckling, men progressiviteten är också en viktig framgångsfaktor för staden, säger Peter Juneblad, näringslivschef på Umeå kommun.

200 000 invånare år 2050

Peter Juneblad tillträdde som näringslivschef 2016 med uppdraget att fortsätta bygga förutsättningarna för Umeås starka tillväxt. Enligt ”vision 2050” ska Umeå ha 200 000 invånare senast år 2050, en tuff målsättning även för en av Sveriges snabbast växande regioner.

– Vi håller takten, och har precis passerat 130 000 invånare. Men vi måste hela tiden fortstätta att jobba med platsens attraktivitet. Den formel vi har i Umeå är framgångsrik. Vi förstår att det inte bara handlar om arbetstillfällen, utan om att med kultur som en utgångspunkt att skapa en attraktiv plats där många människor känner en tillhörighet, säger Peter Juneblad.

Stora utmaningar

Men en så kraftig regional utveckling är inte utan utmaningar. Varje år behöver minst 1 300 nya bostäder byggas, och för att möta sysselsättningsbehovet fram till 2050 ska 35 000 nya arbetstillfällen skapas i Umeåregionen.

– Då blir utvecklingen av den privata sektorn avgörande. Vi måste fortsätta skapa de bästa möjliga förutsättningarna för företag att etablera sig och verka i Umeå, säger Peter Juneblad.

Samverkan är nyckeln

Så hur skapas dessa förutsättningar? Nyckeln är samverkan, menar Peter Juneblad.

– Städer med hög grad av samverkan har en bättre tillväxt, det är därför vi lägger stort fokus på att länka samman företag, universitet och kommun. Vi vet att stora företagsetableringar tittar på tre saker: kompetensförsörjning, befolkningsutveckling och infrastruktur – där står vi oss väldigt starkt. Det är tack vare alla starka samarbeten.

Som exempel nämner Peter Juneblad bland andra företagsinkubatorerna Uminova Innovation, Umeå Biotech Incubator, eXpression och BIC Factory som sedan starten sammanlagt gett stöd till runt 300 företag som idag sysselsätter omkring 1 500 personer. Dessutom har Umeå kommun Näringsliv ett stort engagemang i Almi företagspartner och flera innovationskluster i Umeåregionen.

– Vi grundar allt vi gör på kunskap och analys och jobbar nära Umeå universitet på alla nivåer. Hur ska utbildningar utformas för att möta kompetensbehovet? Vilka inkubatorer gör mest nytta? Tittar vi objektivt utifrån förutsättningar så är Umeå en av Sveriges bästa platser att driva företag, säger Peter Juneblad.

Sidan publicerades