Flygfoto där tomten är markerad med en röd cirkel

Vid Fraktvägen finns en ledig tomt på 2 742 kvadratmeter.

Verksamhetstomt till salu på Västerslätt

Längs Fraktvägen på Västerslätt är en 2 742 kvadratmeter stor tomt till salu. Tomten ligger på norra sidan om Fraktvägen, mittemot Kem-Man. Är du intresserad av tomten, anmäl ditt intresse senast 30 september.

– Det här är en tomt i ett bra läge intill Hissjövägen med goda förbindelser till norra länken och E12. Tomten är lämplig för exempelvis verksamheter inom verkstad, tillverkning med tillhörande försäljning och handel med skrymmande varor. Intill området ligger NLC-park och flera aktörer inom bland annat transportbranschen, säger Therese Ullberg, exploateringsingenjör.

Kommunen ser positivt på etableringar som bidrar till att stärka området som arbetsplats. Norra Västerslätt och den aktuella tomten ligger centralt i Umeå och möjliggör för hållbara resor till sin arbetsplats. Det kan bli aktuellt med en gång- och cykelväg norr om Fraktvägen.

Markpriset är 500 kronor per kvadratmeter. Utöver markpris tillkommer anslutningsavgifter för el, vatten och avlopp med mera som betalas av exploatör enligt gällande taxor.

Anmäl ditt intresse

Du som är intresserad av tomten, skicka in en kort beskrivning av sin projektidé, planerad verksamhet och omfattning, samt en motivering till varför platsen är lämplig för er verksamhet. Den ska även innehålla en redovisning av tidplan för att starta projektet samt beskrivning av tidigare erfarenhet av liknande projekt. Bifoga också en enkel skiss som anger tänkt byggnadsarea, minst en tredjedel av tomtytan och byggnadens placering inom tomten.

Sidan publicerades