Resultat från stadsdialogen på Öppna data-portalen

Vilka platser trivs man på och vilka platser trivs man inte på? Vad önskar man för sin stadsdel i framtiden? Dialogen om Umeås stadsdelar genomfördes hösten 2019 för att få veta vad invånarna tyckte. Nu finns möjlighet att ta del av resultatet från dialogen på vår portal för öppna data, opendata.umea.se Länk till annan webbplats.

Synpunkter samlades in både vid dialogmöten i stadsdelarna och via en digital karta. Att Umeå fortsätter att växa ger oss fina möjligheter att ta vara på goda värden och försöka komplettera med det som efterfrågas.

Läs mer om stadsdelsdialogen

Sidan publicerades