Kreativa och multidisciplinära team skissar på framtidens livsmiljöer

Elva kreativa team har valts ut för att tänka nytt kring framtidens hållbara, inkluderande och vackra livsmiljöer. Det är en del av Rådet för hållbara städers och EU:s satsning New European Bauhaus. Umeå är en av sex kommuner i Norrbotten och Västerbotten som får chansen att tänka fritt tillsammans med arkitekter, konstnärer och designers i satsningen Visioner: i norr.

– Tillsammans med Umeåborna tog vi fram rapporten ”Umeås stadsdelar – så står det till” som fungerar som en vägvisare i arbetet med gestaltad livsmiljö – alltså hur arkitektur och design kan användas som medel för att skapa en mer trygg och attraktiv boendemiljö. I projektet ”Visioner: i norr” får vi nu möjlighet att ta ytterligare ett steg och få inspel och idéer kring hur rapporten och Umeåbornas input kan konkretiseras i staden, säger Pernilla Helmersson, samhällsplanerare.

Genom utlysningen har kreativa yrkesgrupper bjudits in till att skissa och diskutera framtidens platser i våra städer och samhällen. Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå kommun har alla bidragit med case till projektet.

Umeås projekt heter stadsdelsdrömmar. Det handlar om hur det kan bli vackrare, mer inkluderande och mer hållbart i våra stadsdelar. Två olika team ska ta all den kunskap som finns i stadsdelsrapporten och föreslå något som är fysiskt, greppbart och verkligt. Teamens arbete kan även vässa Umeås modell om att lyfta social hållbarhet och arbete med gestaltade livsmiljöer. Ett arbete som kan skalas upp för tillämpning i andra städer i norr och i resterande Sverige.

– Med ett nationellt tillsammansarbete kring greppen tror vi att det finns potential att Sverige kan bli banbrytande när det gäller att utveckla gestaltade livsmiljöer. Den centrala frågeställningen är hur vi vänder från perspektiven att stadsutvecklingen ger sociala värden - till att sociala värden bildar grund för stadsutvecklingen. En utmaning som teamen nu får sätta tänderna i. Vi hoppas på idéer som vi dessutom kan applicera på olika geografier, säger Anna Flatholm, tillträdande stadsarkitekt i Umeå.

Två team arbetar med Umeås case

Umeå har fått två team som båda har en spännande sammansättning. Det ena kallar sig Team Marge Arkitekter och Ramboll och det andra Team Norrlandsmodellen och där ingår vår landshövding.

– Det ska bli väldigt spännande att tillsammans med Umeå kommun och det kreativa teamet komma med konkreta förslag om hur man kan genomföra en samhällsomvandling som bygger på verklig delaktighet av medborgarna och med höga ambitioner kring, inte bara den ekologiska hållbarheten, utan även den ekonomiska och sociala. Umeå är redan i framkant på detta område och kan stärka sin position ytterligare om vi lyckas, säger Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbottens län.

Mer om teamen

Team Marge+Ramboll

Marge Arkitekter arbetar med arkitektonisk gestaltning med stort fokus på sociala frågor där människan och hennes livsmiljö står i centrum. Ramboll är en ledande global samhällsrådgivare som designar framtidens städer och samhällen och har därigenom lång erfarenhet av att arbeta med sociala aspekter, medborgardialoger och hållbarhetsfrågor. Personer i teamet är: Louise Masreliez, Linda Björn och Erik Hökby från Marge Arkitekter samt Namo Marouf, Anna Löfmark, Camilla Wenke, Vincent Prats och Alexine Wirén, Ramboll.

Team Norrlandsmodellen

Med fokus på lokala kulturer i kombination med matsystem är teamet sammansatt för att maximera bredd i kompetens. Från konst, arkitektur, mat och system till finansiering, samverkan, demokrati och miljöfrågor. Personer i teamet är: Katarina Krupinska, KKARK, Jan Åman, Eau & Gaz AB, Helene Hellmark Knutsson, Länsstyrelsen, Helen Olausson, Duved Framtid AB, Sara Thor, Umeå Universitet, Björn Lindelöf, BLIR development AB, Adam Davies, Ty Syml och Jesper Karlsson, Fäviken Magasinet.

Bakgrund

Nu sker storskaliga gröna industriella investeringar i Norrbotten och Västerbotten. Vad innebär detta för människorna, platserna och kulturen? Vilken berättelse kan denna omställning generera? Kiruna, Gällivare, Bodens, Luleå, Skellefteå och Umeå kommun bjuder därför, tillsammans med Rådet för hållbara städer, in till idéskisser med utgångpunkt i dessa sex kommuners unika förutsättningar och processer.

Bakom utlysningen Visioner: i norr står bland andra Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas, genom Rådet för hållbara städer.

– Vi måste börja arbeta och tänka på nya sätt och låta kreativa yrkesgrupper – skickliga arkitekter, konstnärer och formgivare – ta plats i samtalet om framtidens städer. Om vi ska kunna bygga vackra och estetiskt tilltalande livsmiljöer för både sinne, kropp och själ som skapar lokal stolthet under många år framöver, behöver fler bjudas in till samtalet. Inte minst de som bor och vistas på platserna, säger Kieran Long, Överintendent ArkDes.

– Nya städer och livsmiljöer skapas bäst om många olika discipliner arbetar tillsammans och det är just detta som utlysningen handlar om. Det är helt otroligt kompetenta team som nu tillsammans med kommunerna skissar på konkreta utmaningar. Visioner: i norr ska fungera som en katalysator för framtida utveckling och ge inspel till kommunernas arbete och även kunna inspirera andra, säger Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande i Rådet för hållbara städer.

Sidan publicerades