solros, blå himmel, moln, solsken

Tack alla som deltog i skräpplockarveckan

Med ett engagemang från drygt 10 000 personer städades flera platser runt om i Umeå kommun under årets skräpplockarvecka.

Genom pedagogiska insatser och olika aktiviteter i drygt 80 för-, grund- och gymnasieskolor har ett engagemang för ett renare Umeå skapats, vilket är långsiktigt viktigt för staden och miljön. Även föreningar och privatpersoner har bidragit till en renare plats.

Det är glädjande att se en ökning i antalet skolor som deltagit i år, att engagemanget blir större och större. Alla kan bidra till att göra Umeå till en renare och mer trivsam stad och det är kul att många, både barn och vuxna, hjälper till, säger Karin Isaksson, direktör, teknik- och fastighetsförvaltningen.

Skräpplockarveckan arrangerades 15–19 maj som ett led i stiftelsen Håll Sverige rents nationella kampanj mot ned­skräpning. Det är Sveriges största skräpplockaraktivitet för barn och unga.

Botsmarks skola och förskola
Sörmjöle skola
Förskolan Bullmark
Överboda förskola
Förskolan Korallen
Förskolan Rymden
Hissjö skola
Förskolan Karusellen
Förskolan Linnéan
Förskolan Rosendal
Hagaskolan, anpassad grundskola
Mariebergsskolan
Förskolan Kornetten
Innertavle skola
Hedlunda förskola
Förskolan Uven
Förskolan Myrstacken
Förskolan Paletten
Sävar skolas fritidshem
Mariehemsskolans fritids
Förskolan Linneán
Förskolan Ejderdunet
Ersängsskolan
Personalkooperativet Älgen
Förskolan Västangård
Ersmark skola
Sjöfruskolan F-6
Böle Förskola
Obbola skola
Mariehemsskolan
Sandalidens skola
Holm Förskola
Tomtebogårds skola
Tomtebogårds skola
Förskolan Storsjö
Rödängsskolan
Förskolan Tvillingen
Böleängsskolan
Förskolan Smeden
Förskolan Dungen
Carlshöjdsskolan F-3
Förskolan Sandvik
Förskolan Plommonet
Bergatrollet Förskola
Sandaliden skola
Förskolan Ersmark
Täfteå skola
Förskolan Glaciären
Sörfors skola
Ålidhemsskolan F-5
Tallkottens förskola
Förskolan Grönstenen
Stengärdan
Förskolan Hallbacken
Stöcksjö skola
Förskolan Tanden
Stöcksjö förskola
Plommonet
Förskolan Flurkmark
Svidjan
Hagaskolan 4-6
Tavelsjö skola
Förskolan Mjölken
Löftets Förskola Umedalen
Hagaskolan F-3
Berghemsskolan
Hannaskolan
Förskolan Hörnan
Grisbacka skola fritids
Förskolan Storsjö
Förskolan Uven
Förskolan Granbacken
F-6 Nordan
Pedagogosk omsorg
Östermalmskolan förskoleklass
Backens skola
Förskolan Stengången
Förskolan Smöret
Grundskola
Förskolan Pilbacken
Hedlunda skola förskoleklass
Ersdungen skola
Förskolan Kragen
Förskolan Slanten


Sidan publicerades