Riktlinjer för stadsträd och bebyggelsenära skog

Stadsträd

Umeå kommuns riktlinjer för stadsträd informerar om vad som gäller för träd inom detaljplanelagd parkmark samt på allmän platsmark som gator och torg.

Bebyggelsenära skog

Umeå kommuns riktlinjer för bebyggelsenära skog informerar om vad som gäller för träd inom detaljplanelagd naturmark.

Sidan publicerades