Många barn leker på en lekplats, klätterställningar, gungor

I mitten av lekplatsen står en stor klätterlek med repstegar, klätternät och plattformar.

Umedalen äventyrslekplats

Äventyrslekplatsen på Umedalen öppnade hösten 2017 och är en mötesplats för barnfamiljer. Parken ligger i sydöstra delen av Muskötenområdet på JA Linders väg. Det görs en satsning på hela området med konstgräsplan, nya gångvägar och parkeringar.

Äventyrsleken är främst anpassad för barn i åldrarna 6–12 år, men det finns även lekytor för de yngre barnen. En del av området är tillgänglighetsanpassat med exempelvis baksandbord, äventyrsstig och ekolurar.

Lekplatsen är i huvudsak byggd som en hinderbana i ett kuperat landskap. Mellan de gröna kullarna finns ringar, armgång och olika broar. En av kullarna har en infälld klättervägg med rep. På en annan kulle finns ett högt utsiktstorn med en rutschbana ner genom en tunnel. I mitten av parken står en stor klätterlek med repstegar, klätternät och plattformar.

Sittplatser för vila och utsikt

Det finns flera sittplatser i parken där man kan slå sig ner och vila, äta matsäck eller bara hänga. Det är olika typer av sittplatser som till exempel barnstol, fåtölj och rullstolsplats. Det finns även sittplatser i lekutrustningen, inte minst i mitten där sittkorgar på flera meters höjd ger utsikt över hela området.

Samverkan med Umedalens IF

Äventyrsleken är en del i ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun och Umedalens IF. Muskötenområdet lyfts fram som en samlingsplats för familjer i alla åldrar på Umedalen men även hela Umeå.

Under året anlägger vi en 7-manna konstgräsplan på området bredvid äventyrsleken. Det här kommer bli den plan på Umedalen som man går till med kompisar så fort andan faller på.

Umedalens IF förbättrar trafiksäkerheten och tillgängligheten på området genom att sätta upp hinder för biltrafik inom området, flytta parkeringar, bygga nya belysta gångvägar och entrévägar. Föreningen kommer också att städa och fräscha upp området.

Hitta hit

Sidan publicerades www.umea.se/umedalenaventyrslek