Lars Widdings park

Nu har ombyggnaden av Lars Widdings park börjat. Vi har redan flyttat in fem stora lindar som tidigare stod på Operaplan.

Under 2019 ska parken byggas om i en ny skepnad. Målet med ombyggnationen är att skapa en bättre struktur för att öka användbarheten i parken och ge parken en mer varierad karaktär och användning. Förhoppningen är att parken ska bli ännu bättre än innan. Den nya parken kommer luta mindre och ha större sammanhängande gräsytor för lek. Rumsligheten kommer förstärkas med buskar och träd för att minska störningen från trafiken på Storgatan. Tidigare gick man främst snett igenom parken. Nu kommer det finnas stigar som går runt om den. Det kommer finnas fler blommande träd och buskar, perenner och lök samt fler sittplatser i soliga lägen. Belysningen i parken kommer förstärkas med fler belysningsstolpar och även markstrålkastare.

Parken beräknas vara färdig hösten 2019/våren 2020.

Under 2018 slutfördes byggnationen av ett underjordiskt garage i parken och stora delar av parken hyrdes ut som uppställningsplats och lager för material som behövdes för byggnationen. I samband med det kördes all matjord bort för mellanlagring. Sedan maskinerna lämnat platsen har parken sett ganska tråkig ut.

Hitta hit

Sidan publicerades